Vaje atletske abecede za tekače

Atletska abeceda je nujen del vsakega strukturiranega tekaškega treninga. Mitja Krevs in Jan Kovačič ti pokažeta najpogostejše vaje atletske abecede in njihovo pravilno izvedbo.