Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da najkasneje v štirinajstih dneh od prevzema blaga z njihove strani ali strani tretje osebe, ki ni prevoznik, in jo imenuje potrošnik, odstopijo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora kupec podjetje z nedvoumno izjavo obvestiti o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe preko priporočene pošte na naslov VG Group d.o.o., Bežigrad 13, 1000 Ljubljana ali preko e-pošte na naslov info@4endurance.eu

Za upoštevanje odstopa od pogodbe mora kupec svojo odločitev o odstopu od pogodbe sporočiti pred iztekom odstopnega roka (14 dni). 

Podjetje kupcu ob odstopu od pogodbe vrne znesek plačila v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu od pogodbe. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga oziroma dokler kupec ne pošlje dokazila, da je blago poslal nazaj. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec. 

Podjetje kupcu strošek plačila povrne z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno ob prvotnem nakupu. Ob izrecnem dogovoru podjetja in kupca se lahko plačilno sredstvo tudi spremeni, pri tem pa kupec ne nosi nikakršnih dodatnih stroškov.

Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano, v nespremenjeni količini in originalno zapakirano. Če kateri izmed pogojev ni zadovoljen, vračilo blaga ni mogoče. Izjemo predstavlja blago, ki je uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali je njegova količina zmanjšana, ne da bi bil za to kriv kupec.