PRODAJNI POGOJI ZA NAKUPE PREKO SPLETA

Splošne in ostale pogoje poslovanja določa VG Group d.o.o. (ponudnik), ki izdelke na spletni strani www.4endurance.si prodaja v svojem imenu in za svoj račun.

Podatki o podjetju

VG Group, trgovina in storitve, d.o.o.
G
ora pri Pečah 20, 1252 Vače
ID: SI 99703831
Davčni zavezanec: DA
Matična številka: 8419949000
Vpis v sodni register: 2022/34182
TRR: IBAN SI56 0292 4026 4172 995 (Banka NLB d.d.)

REGISTRIRANI UPORABNIKI

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime, oziroma e-naslov, in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Registrirani uporabniki lahko kupujejo v spletni trgovini 4Endurance in prejemajo brezplačne E-novice, v kolikor se na njih naročijo.

SPLOŠNI POGOJI

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.

Ponudnik in kupec medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.

KOMERCIALNI POGOJI

Cene

 • Cena: je redna cena po kateri se artikel prodaja;
 • znižana cena: je znižana redna cena po kateri se prodaja artikel za določen čas;
 • prejšnja cena: je najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo v zadnjih 30 dneh pred uporabo znižane cene.

Označevanje znižanih artiklov

 • V razprodaji: so označeni izdelki, ki so trenutno v razprodaji, ki je časovno omejena;
 • v akciji: so označeni izdelki, ki so trenutno v akciji, ki je časovno omejena;
 • zadnji kosi: so artikli, ki imajo znižano ceno za nedoločen čas, oziroma do razprodaje zalog.

Vse cene vključujejo DDV. Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila, razen v primeru očitno napačno navedene cene (npr. 0,10 € namesto 10,00 €). Kljub nenehnemu preverjanju pravilnosti objavljenih podatkov, se lahko zgodi, da je objavljena cena napačna. O morebitni napaki bomo kupca nemudoma obvestili (po elektronski pošti ali telefonsko) in poizkušali najti rešitev v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec odda naročilo. Kupcu je po elektronski pošti posredovano tudi mesto na strežniku ponudnika, kjer je shranjena pogodba/predračun. Kupec ima tako tudi možnost tiskanja navedenega. S prijavo kupec v svojem profilu lahko dostopa tudi do zgodovine svojih naročil/nakupov.

Kupec v prejeti pošiljki prejme račun na katerem so poleg specifikacije stroškov tudi navodila za morebiten odstop od pogodbe/nakupa.

Račun

Za naročila na naslove v Republiki Sloveniji odpošilja in izdaja račune podjetje VG Group d.o.o., Gora v Peče 20, 1252 Vače, ki je davčni zavezanec s številko SI9703831 in plačuje davek na dodano vrednost v Republiki Sloveniji. Omenjeno podjetje je registrirano z matično številko 8419949000.

POSTOPEK NAKUPA

Košarica

Kupec ob izbiri izdelka z pritiskom na gumb 'Dodaj v košarico' izdelek doda v košarico. Izbira različnih lastnosti (okus, velikost pakiranja) in količine se lahko opravi pred dodajanjem izdelka v košarico. Količina se lahko naknadno popravlja tudi v košarici, prav tako pa se lahko iz nje odstrani izdelke v primeru napake kupca. Izdelke v košarici si lahko ogledato s klikom na ikono nakupovalnega vozička desno zgoraj na spletni strani. Če so izbrani izdelki ustrezni, nadaljujete na naslednji korak s klikom na gumb 'Blagajna'.

Blagajna

Odpre se vam novo okno, kjer na desni strani vidite podatke svojega naročila. Pod seznamom izbranih izdelkov lahko vpišete kodo za popust. Na levi strani ekrana vpišete svoje podatke in izberete način prevzema paketa (z dostavo ali osebni prevzem). S klikom na gumb 'Nadaljuj na pošiljanje' nadaljujete na naslednji korak. 

Dostava

V kolikor niste izbrali možnosti osebnega prevzema, se vam v tem koraku pojavi možnost izbire načina dostave. Po izbiri sledi klik na gumb 'Nadaljuj na plačilo'.

Plačilo

V tem koraku izberete način plačila in izpolnite ustrezne podatke za plačilo. Sledi klik na gumb 'Plačaj zdaj' oziroma 'Zaključi naročilo'.

Potrditev naročila

Z oddajo naročila je kupoprodajna pogodba sklenjena. Podatke o naročilu vidite na ekranu, preko e-pošte pa prejmete potrditveno sporočilo v slovenskem jeziku. Podatke o sklenjeni pogodbi v slovenskem jeziku hranimo na naših strežnikih, ob zahtevi kupca pa se mu jih lahko posreduje ves čas aktivnosti pogodbe in tudi po njenem izteku. 

ZAVRNITEV NAROČILA

Prodajalec v primeru nezmožnosti izvedbe naročila pod danimi pogoji s tem seznani kupca. Prodajalec bo po najboljših močeh skušal kupcu zagotoviti pogoje, pod katerimi se izvedba naročila lahko izvede in s katerimi se kupec strinja oziroma ponudi rešitev za obojestransko zadovoljstvo.

NESKLADNOST BLAGA

Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s sklenjeno pogodbo in odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave. 

Blago ni skladno s prodajno pogodbo, kadar:

 • ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter funkcionalnosti in drugih lastnosti, ki so zapisane v prodajni pogodbi;
 • ni take kakovosti in ne ustreza opisu izdelka, ki ga je prodajalec dal potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe;
 • ni takšne količine in nima značilnosti oziroma drugih lastnosti, vključno z rokom trajanja, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih kupec lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali v imenu proizvajalca, razen če prodajalec dokaže, da za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče pričakovati, da bi zanjo vedel.

Obvestilo o neskladnosti lahko kupec prodajalcu sporoči osebno,o čemer se izda potrdilo ali pa ga pošlje v trgovino, kjer je bilo blago kupljeno (na naslov: VG Group d.o.o., PE Trgovina Ljubljana, Bežigrad 13, 1000 Ljubljana)ali pa ga pošlje na elektronski naslov info@4endurance.eu.

Kupec pravico iz naslova neskladnosti lahko uveljavlja v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Kupec v obvestilu natančno opiše neskladnost in prodajalcu omogoči, da blago pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže po dveh letih od dobave blaga.

V primeru pravilnega obveščanja prodajalca o neskladnosti blaga, je kupec, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odstavka, upravičen, da:

 1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

V kolikor se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko kupec odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Kupec lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne odpravi neskladnosti blaga. Kupec to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi. 

ODSTOP OD POGODBE/NAKUPA

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da najkasneje v štirinajstih dneh od dne, ko pridobijo dejansko posest na blagu (paketu) ali jo pridobi namesto njih tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik, odstopijo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora kupec prodajalca z nedvoumno izjavo obvestiti o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe preko priporočene pošte na sedež poslovne enote VG Group d.o.o., PE Trgovina Ljubljana, Bežigrad 13, 1000 Ljubljana ali preko e-pošte na elektronski naslov: info@4endurance.eu

Za upoštevanje odstopa od pogodbe mora kupec svojo odločitev o odstopu od pogodbe sporočiti pred iztekom odstopnega roka (14 dni). 

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne na sedež poslovne enote VG Group d.o.o., PE Trgovina Ljubljana, Bežigrad 13, 1000 Ljubljana nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.

Le v primeru, če zaradi narave blaga takega blaga običajno ni mogoče vrniti po pošti, prodajalec prevzame tako blago na lastne stroške. 

Prodajalec kupcu ob odstopu od pogodbe vrne znesek plačila v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga oziroma dokler kupec ne pošlje dokazila, da je blago poslal nazaj. 

Prodajalec kupcu strošek plačila povrne z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno ob prvotnem nakupu. Ob izrecnem dogovoru prodajalca in kupca se lahko plačilno sredstvo tudi spremeni, pri tem pa kupec ne nosi nikakršnih dodatnih stroškov.

Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano, v nespremenjeni količini in originalno zapakirano. Če kateri izmed pogojev ni izpolnjen, vračilo blaga ni mogoče. Izjemo predstavlja blago, ki je uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali je njegova količina zmanjšana, ne da bi bil za to kriv kupec. 

PODATKI O STRANEH

Prodajalec se po najboljših močeh trudi za ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih na spletni strani. Kljub temu lahko zaradi hitrega spreminjanja podatkov pride do zakasnitve objave točnih podatkov o lastnostih, ceni in dobavljivosti blaga. V tem primeru prodajalec kupca obvesti o spremembah in mu omogoči zamenjavo artikla v naročilu oziroma preklic naročila. 

Fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelkov. 

AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine so ali v lasti podjetja VG Group d.o.o., ali ima podjetje VG Group d.o.o. za objavo soglasje avtorja. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja VG Group d.o.o. je prepovedano.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi VG Group d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Za reševanje sporov se lahko obrnete na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Ta je na voljo na povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.